Sit de coltura e attualità
in lengua milanesa
Invia i tuoi messaggi a:
info@elmilanes.com
*Ingredient per i sòlit quatter persònn.
Mèzz chilo de ris, mi doperi semper el carnaròli ò el vialon piscinin del Paves, come al sòlit per fà el risòtt.
On chilo de gamberètt e de mazzancòll tucc insèma.
120 gramm de butter.
Dò caròttol.
Dò scigoll.
Dò fes d’aj.
Dò gamètt d’erborinn.
Broeud de pèss faa cont i guss di gamberètt e di mazzancòl.
Saa, pever, òli.
Se vorii podi giontà di alter crostassi a vostra idea per personalizzà la rizètta.
Temp che ghe voeur on para d’or.

Risòtt a la certosina del Renato Colombo

L’è quèst on piatt che mè fa diventà matt de tant ch’el me pias. Se ciama risòtt a la certosina perchè par che l’abbien inventaa i fraa de la certosa e chì sèmm minga sicur de quale certosa, chi dis de Pavia chì on’altra certosa, ma lassèmm perd l’important che l’abbien inventaa, poeu se l’è d’ona certosa ò de l’altra numm sarom on oeugg.

Per la rizètta original ghe voraria i gamber d’acqua dolza quei de fiumm, ma adèss troai l’è on’impresa titanica e vegnen sostituii da i gamberètt de mar; pensii on poo che i osterii che gh’eren òna vòlta in riva al Lamber eren famos per i gamber de fiumm che serviven per fà el risòtt a la certosina, purtròpp al dì d’incoeu el Lamber l’è vun di fiumm pussee inquinaa d’Italia insèma a soa sorèlla l’Olona. Per mì l’hann quattada giò per minga fà vedè tutt i schifèzz e la s’ciuma che ghe galleggia de sora, pòri fiumm alter che gamber per fà el risòtt.
Prima de tutt tira via i guss ai gamberètt e ai mazzancòll, fai bui in acqua salada e poeu scola ben tusscòss, mètt st’acqua, giontandoghen anmò on poo se necessari, in sul foeugh con denter ona carottola, ona scigolla, ona fesa d’aj, ona gambètta d’erborinn, saa, pever e i guss di crostassi pestaa de gròss, lassa coeus per quindes minutt inscì el broeud l’è pront, ricòrdes de filtrall ben ben.
In d’ona cazziroeula per risòtt mètt 60 gramm de butter e trè cuggiarad d’òli e fà rosolà ben i verdur vanzaa con la fesa d’aj che gh’è restaa, giontegh on cazzuu de broeud e lassa coeus per on alter quart d’ora, poeu versegh sora el ris e, intant che te rughet come se dev mètt anca i gamberètt e i mazzancòll tajaa a daditt.
Giontegh ògni tant el broeu necessari fin quand l’è còtt, prima de servill in taola mettegh i 60 gramm de butter, poeu guarniss i piatt con i foeuj d’erborinn vanzaa.
Se poeu riessii a trovà i gamber de fiumm mej ancamò se de nò pazienza,l’è bon anca inscì.
Ultim consili el vin mì ghe bevi dree on bianch sècch on pinot negher del paves, on gavi, on vermentin de la Liguria, poeu bevigh a dree quèl che vorii l’important ch’el sia bianch e sècch ghe n’èmm inscì tanti in Italia che farii minga fadiga a troann vun se poeu guardii minga el portafoeuj a gh’è de sbizzarizz, el Grècch de Tufo el Lacryma Christi del vesuvi e compagnia bèlla.
Mì ve saludi tornaroo dòpo i feri con di noeuv rizètt per el mè e per el vòster gust e chissà che magari on dì s’incontrarèmm minga per on bèll pacètt tucc insèma in qualche ristorant come disi mì, se l’è per quèst ne conossi de verament giust. S’ciao a la prossima el vòster goloson Renato.